Truck bij waterstoftankstation

Het demissionaire kabinet maakt 150 miljoen vrij om ondernemers te helpen de overstap naar waterstoftrucks te maken. De Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) moet leiden tot 40 nieuwe waterstoftankstations en duizenden voertuigen op waterstof.

Nadere details volgen nog, maar het is al bekend dat er consortia gevormd moeten worden rond bestaande en nieuwe tankstations. De tankstations moeten voldoen aan de AFIR-norm en per station geldt een dagcapaciteit van minimaal 1.000 kilogram waterstof. Daarvan moet de eerste 30% aantoonbaar zijn gerealiseerd bij het indienen van een subsidieaanvraag.

Dat komt er op neer dat er per aanvraag een station is opgenomen met 10 tot 15 trucks. Er zijn ook subsidiemogelijkheden voor enkele andere soorten voertuigen. Het ministerie claimt dat met deze regeling tot 80% van de meerkosten ten opzichte van diesel worden gedekt.

Ook ombouw en H2ICE

Het ministerie toont kennis van zaken en denkt met de markt mee. Het is eveneens mogelijk om voertuigen om te bouwen. En ook is het mogelijk om een H2ICE te monteren. H2ICE is een verbrandingsmotor op waterstof. De productiekosten daarvan zijn flink lager dan die van een brandstofcel. Als nadeel geldt dat het waterstofverbruik iets hoger ligt. En natuurlijk maakt deze motor geluid, terwijl de elektromotor stilletjes zijn werk doet.

Ook in het licht van de zero emission binnensteden is dit een gunstige regeling die bovendien de competitie niet verstoort. 

Knelpunt

Een aantrekkelijke regeling dus! Als we verder inzoomen op de inhoud zien we een aantal aandachtspunten:

  1. De business case per tankstation
    Als je nu een tankstation opent schrijf je niet direct zwarte cijfers. Dat realiseert de subsidieverstrekker zich ook. In 2024 is een eerste pot van €24M beschikbaar. Dat verdubbelt naar € 48M in 2025 en 2026. Voor 2027 en 2028 wordt nader bekeken hoeveel beschikbaar wordt gesteld. Hopelijk zijn tegen die tijd de kostprijzen van de waterstofstations dermate gedaald dat de belastingbetaler minder hoeft bij te springen.

     
  2. Aantal vulpunten bepalend
    Om de verschillende aanvragen goed tegen elkaar af te kunnen wegen, is er een wegingscore bedacht. Daar speelt natuurlijk het gevraagde subsidiebedrag een rol in. Naast de capaciteit van het tankstation in kilogrammen per dag weegt het aantal vulpunten zwaar.

 

Eerste analyse

Zowel de subsidieverstrekker als de exploitant hebben belang bij een zo laag mogelijke CAPEX en een zo hoog mogelijke capaciteit. Uitbreiding van het aantal vulpunten of verhogen van de capaciteit leidt tot een hogere CAPEX. 

Heel nuchter gerekend zou je zo klein mogelijk willen beginnen en mee willen groeien met de afzet. Dat is ook in het belang van de subsidieverstrekker: als je per station een lager subsidiebedrag hoeft toe te kennen, kun je vanuit de subsidiepot meer stations helpen financieren.

De norm per station is 1.000 kg per dag. Er wordt gerekend met een gemiddelde verbruik van 25 kg per truck per dag. Dat betekent dat je per station gemiddeld 40 vertankingen per dag hebt. Als je rekent met een kwartier per tankbeurt, heb je tien volledige uren per station per dag gevuld. Dat legt een aanzienlijke druk op de planning van het station zelf, ook bij meerdere vulpunten. 

 

Meer weten over deze regeling, de business case of ons reserveringssysteem?

Of heeft u interesse om deel uit te maken van een consortium? Neem contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag verder.

 

 

 

Tags
Submitted by bookhmak on