Zwaar transport op waterstof

Op 12 september 2023 vond een consultatie plaats vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin werd de voorgestelde subsidieregeling toegelicht. We geven je de hoofdlijnen en voorzien die van onze analyses.

 

De hoofdlijnen van SWiM

SWiM staat voor Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit. Het betreft een tenderregeling voor consortia van waterstoftankstations en minimaal 1 onderneming uit de transport/logistieke sector. Overheden zijn uitgesloten. De tankstations moeten een minimale capaciteit van 1.000 kg per dag hebben. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet bij de start minimaal 30% van de dagcapaciteit gegarandeerd afgenomen te worden.

 

Eisen tankstations

Ze moeten openbaar toegankelijk zijn en geschikt voor zwaar transport. Er moeten minimaal twee onafhankelijk van elkaar te gebruiken dispencers zijn, waarvan minimaal 1 op 700 bar. Je moet elektronisch kunnen afrekenen en er gelden eisen aan de betrouwbaarheid.

 

Locatie

De stations moeten voldoen aan de AFIR eisen. Er is een voorkeur voor stedelijke knooppunten indien daar nog geen AFIR-station is.

Er is een subsidie mogelijk tot maximaal 40% van de realisatiekosten, met een maximum van 2 miljoen euro per station.

 

Voertuigen

Het zwaartepunt ligt uiteraard op zwaar  transport. Opvallend  is dat ook H2ICE-voertuigen (waterstofverbrandingsmotor) onder de regeling valt. Retrofit is ook subsidiabel. Minimaal de helft van de capaciteit moet worden ingevuld door trucks.

Het subsidiepercentage is 80% van de meerkosten van het voertuig (ten opzichte van diesel). 

Er is een maximum van 3 miljoen per consortium beschikbaar. Het maximum bedrag per voertuig is afhankelijk van het soort voertuig. 

In totaal is er een pot van 22 miljoen euro beschikbaar.

 

Analyse tankstations

70% van de score voor stations bestaat uit capaciteit en dispencers.

 

Wat maakt het lastig?

Een hoge capaciteit bij de start lijkt weinig aantrekkelijk: liever zorg je als exploitant dat je eerst een flinke bezettingsgraad haalt voordat je opschaalt. Dat is de snelste weg naar zwarte cijfers.

Meer dispensers verhogen je score, maar betekent ook een hogere investering.

En een lager gevraagd subsidiebedrag betekent ofwel meer zelf financieren ofwel dat je basisinvestering zo basaal mogelijk doet, wat weer haaks staat op de capaciteit en aantal dispensers.

 

Analyse voertuigen

Een dagcapaciteit van 1000 kg komt overeen met dagelijks 40 trucks die komen tanken. Uitgaande van een gemiddelde verblijftijd (aanrijden, tanken en wegrijden) van 20 minuten zijn daar dagelijk ruim 13 uren meegevuld (uitgaande van 1 dispencer). Bij 2 dispensers praten we over 6,5 uur, enzovoorts.

Een exploitant wil een zo hoog mogelijke bezetting en een zo hoog mogelijke bezetting betekent als gevolg van wachtrijen een langere wachttijd voor een transporteur. Dat is het laatste wat je wilt.

 

Analyse voertuigen.

Het lijkt er op opmerkelijk genoeg op dat de overheid naar H2ICE stuurt. Reken maar mee. Er is een maximale pot van 3 miljoen per consortium. Daarvoor moet je minimaal 333 kg waterstof per dag. 

Dat komt overeen met 67 voertuigen uit categorie M1 of N1 (5 kg/dag), 33 uit categorie N2 (11 kg/dag), 14 uit categorie N3 (zwaar transport). Voor een FCEV truck N3 is maximaal € 280k beschikbaar, voor een H2ICE N3 maximaal € 70k. 

Kijken we puur naar het invullen van categorie N3 (wat voor deze subsidieaanvraag voor minimaal 50% zal moeten) dan komt € 3M overeen met 10 FCEV trucks (en dan heb je te weinig dagcapaciteit) of 42 H2ICE Trucks. In het laatste geval zit je rekenkundig meteen al aan 1.050 kg per dag.

 

Managen bezettingsgraad is key

In elke bedrijfstak draait rendabel produceren op het optimaal benutten van je capaciteiten. Een te lage bezettingsgraad betekent een laag of zelfs negatief rendement. Een optimaal bedrijfsresultaat hangt samen met een optimale bezettingsgraad.

Een goed reserveringssysteem geeft de doorslag. Ook om transporteurs te overtuigen om over te stappen op waterstof.

 

Hulp bij je subsidieaanvraag?

Overweegt jouw bedrijf om ook over te stappen op waterstof? En kun je ondersteuning gebruiken bij de keuze van een voertuig? Welke eisen en wensen heb je ten aanzien van de werkelijke capaciteit? Wat is er al leverbaar? Wat wordt het verwachte verbruik? En hoe kan jouw interesse bijdragen aan de realisatie van een tankstation bij jou in de buurt?

Hmak kan helpen bij het indienen van een succesvolle subsidieaanvraag. Wij maken een scherpe analyse van de benodigde productiemiddelen en maken daarna een dito calculatie. Met een reserveringssysteem scoor je ook punten in de categorie Schaalbaarheid.

Meer weten? Neem contact op met hmak: info@hmak.nl of +31 xxx

 

Labels
Ingediend door bookhmak op