Foto door Markus Spiske: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/licht-weg-landschap-signaal-226460/

Laten we beginnen met een opwarmertje:  Ik ging naar St. Ives en kwam een man met 7 vrouwen tegen, elke vrouw had 7 zakken met 7 katten per zak. Hoeveel gingen er naar St. Ives?  Het antwoord – zonder rekenmachine – is één, want de man met zijn 7 vrouwen en al die katten gingen een andere richting op.

 

Het raadsel van de vulpunten

Als bij een tank station tegelijkertijd 7 trucks aankomen om te tanken terwijl er vier vulpunten zijn voor vrachtauto’s, de gemiddeld pomptijd 10 minutes in is, hoelang is dan de totale wachttijd?  Dit is vergelijk baar met de vorige vraag.  

Het antwoord is nul want drie van de zeven zien dat de pompen bezet zijn en rijden verder, elke minuut telt.

 

Elektrisch laden onderweg

Voor elektrisch laden is het antwoord genuanceerder.  Om te beginnen is de actieradius een stuk lager dan die van een dieseltruck.  Met 250 liter diesel heeft een truck een actieradius van 625 – 800 kilometer. Bij de huidige generatie elektrische vrachtauto’s is de actieradius door de bank genomen maximaal 300 kilometer. Met de kanttekening dat er ook een aantal zijn met een hogere actieradius.

Doorgaans kost een DC-laadstop al gauw een uur. Een andere uitdaging is dat er nog weinig snelladers operationeel zijn die geschikt zijn voor vrachtwagens.

 

Laden aan de zaak?

Laden op de zaak dan maar, net als het thuisladen voor personenauto's? Veel bedrijven willen wel, maar krijgen als gevolg van netcongestie de vereiste aansluiting niet rond. Linksom of rechtsom: laadpunten zullen gedeeld moeten worden.

 

Een eenvoudig rekensommetje

Eén high speed dieselpomp (130 liter per minuut) kan makkelijk zes vrachtauto's per uur bedienen. Om zes elektrische vrachtwagens van energie te voorzien heb je minimaal zes DC-laders nodig. 

Het vraagstuk wordt nog complexer omdat als gevolg van een beperkte actieradius de trucks vaker moeten bijladen ten opzichte van een dieseltruck. Maar laten we dat nog even buiten beschouwing laten.

 

Waterstof dan maar?

Voor waterstof is het niet veel anders: ten opzichte van diesel  is er sprake van een langere vultijd. Laten we uitgaan van 15 tot 20 minuten. Dan zijn er nog steeds 3 tot 4 keer zoveel waterstofdispensers dan. 

Ook hier zijn de beschikbare waterstoftankstations die benut kunnen worden door zwaar verkeer nog schaars. Of ze mogen alleen benut worden door bussen (onder andere Heinenoord, Emmen).

 

Laden zonder wachten

Kunnen schone vrachtauto’s laden zonder te wachten?  Hoe kunnen we wachten beperken of wegnemen? Oriënteer je eens op de hmak app. 

Ingediend door bookhmak op